Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-4-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-4-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

2023.02.06
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.02.15
– Sprostowanie

2023.02.21
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)