Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/10/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/10/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w podziale na 2 części:

  • w zakresie pielęgniarstwa w oddziałach szpitalnych Spółki
  • w zakresie pielęgniarstwa w Pracowni TK

2021.08.25
– Ogłoszenie
– Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.09.02
Sprostowanie

2021.09.06
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)