Firma przyjazna pracownikom

15 listopada 2006 roku Stowarzyszenie Antymobbingowe p.p. Barbary Grabowskiej przyznało
Wojewódzkiemu Zespołowi Reumatologicznemu tytuł Firma Przyjazna Pracownikom.