Pozostałe certyfikaty

Certyfikat Zadowolony PacjentCertyfikat Zadowolony Pacjent


Szpital Przyjazny PacjentomSzpital Przyjazny Pacjentom


Gdański Związek Pracodawców – Certyfikat przynależnościGdański Związek Pracodawców – Certyfikat przynależności


Firma przyjazna pracownikomFirma przyjazna pracownikom

15 listopada 2006 roku Stowarzyszenie Antymobbingowe p.p. Barbary Grabowskiej przyznało
Wojewódzkiemu Zespołowi Reumatologicznemu tytuł Firma Przyjazna Pracownikom.