Światowy Dzień Zdrowia

„Nasza planeta, nasze zdrowie”

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich?

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat gdzie gospodarki koncentrują się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu?

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat gdzie miasta nadają się do życia, a ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety?

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć.

W ramach obchodów tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia uwaga Światowej Organizacji Zdrowia koncentruje się na wpływie klimatu na zdrowie ludzi oraz na działaniach, które należy podjąć, aby zatrzymać zmiany klimatyczne.

Ponad 90% ludzi oddycha niezdrowym powietrzem, skażonym zanieczyszczeniami pochodzącymi ze spalania paliw kopalnych. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i zmianę warunków ich życia. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie najgłębszych oceanów i na szczytach najwyższych gór, trafiły nawet do ​​naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych. Te niekorzystne zmiany klimatyczne i zdrowotne są efektem decyzji politycznych, społecznych i handlowych. Gospodarka światowa powinna mieć na celu dobro człowieka, równość i zrównoważony rozwój ekologiczny. Obecnie obserwowany kryzys klimatyczny jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości.

Przerwanie destrukcji planety i zdrowia ludzkiego wymaga działań legislacyjnych, reformy gospodarczej, a w wymiarze jednostkowym powinno się koncentrować na dokonywaniu zdrowych wyborów.

Żyjemy na planecie, od której zależy nasze zdrowie, tak jak jej zdrowie zależy od nas.

Chrońmy naszą planetę i nasze zdrowie. Nie ma planety B.