Warunki przyjęcia

PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Warunkiem przyjęcia do pracowni jest posiadanie skierowania na badanie tomografii komputerowej  wystawionego przez lekarza specjalistę w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe skierowanie można zarejestrować od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00:

  1. telefonicznie pod nr (58) 343-36-01 lub (58) 343-36-02.
  2. lub osobiście w Rejestracji mieszczącej się budynku Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (parter).
Wymagane dokumenty:
  • skierowanie od lekarza specjalisty,
  • przy badaniach z podaniem kontrastu dostarczenie skierowania na minimum 4 dni robocze przed badaniem,
  • przed badaniem dostarczenie dokumentacji medycznej ( wypisy, poprzednie badania TK, MR, USG , RTG – opisy wraz ze zdjęciami/płytami CD).

Data modyfikacji: 14 stycznia 2020