Warunki przyjęcia

DO PORADNI GERIATRYCZNEJ

W Poradni Geriatrycznej są diagnozowani i leczeni pacjenci powyżej 60 roku życia z wielochorobowością, z wielolekowością , z zaburzeniami pamięci.

Konsultacje w Poradni Geriatrycznej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania do poradni geriatrycznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe skierowanie można zarejestrować od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00:

 1. osobiście w punkcie Rejestracji Poradni Geriatrycznej mieszczącym się w holu głównym budynku centrum Opieki Geriatrycznej  w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (parter),
 2. lub telefonicznie pod nr (58) 343-36-01 lub (58) 343-36-02.

Pacjent zgłaszający się na wizytę do poradni geriatrycznej powinien posiadać:

 • morfologia z rozmazem,
 • CRP,
 • OB,
 • elektrolity,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • TSH, FT4,
 • Alat, Aspat,
 • mocz badanie ogólne,
 • inne wykonane w ostatnim czasie badania.

WAŻNE – pacjent powinien posiadać listę aktualnie przyjmowanych leków !

U W A G A !

 • W przypadku rejestracji telefonicznej należy DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ SKIEROWANIA W CIĄGU 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku termin ten zostanie anulowany.
 • W chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ AKTUALNE SKIEROWANIE do poradni  geriatrycznej wystawione z datą bieżącą lub wcześniejszą – w przeciwnym wypadku termin zostanie anulowany.

Data modyfikacji: 23 czerwca 2020