Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Gabinety lekarskieGabinety lekarskie

Lekarze Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci przyjmują pacjentów według następujących harmonogramów:

dr n. med. Agata Deja-Koronowska
Czwartek 9:00 – 10:00
lek. med. Ingrid Międlar
Czwartek 8:00 – 9:00
lek. med. Izabela Rogacka-Woźniak
Czwartek 10:00 – 11:00
lek. med. Agnieszka Myszka
Czwartek 11:00 – 12:00

13 sierpnia 2021

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

DO PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DZIECI

Poradnia rehabilitacyjna działająca w zabytkowym ponad 100-letnim budynku Zakładu Balneologicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  • rehabilitacji dla dorosłych
  • rehabilitacji dla dzieci

W Poradni Rehabilitacyjnej są diagnozowani i leczeni pacjenci z chorobami narządu ruchu o podłożu reumatycznym, ortopedycznym, neurologicznym i pourazowym oraz stosowana jest profilaktyka chorób narządu ruchu.
Konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania na rehabilitację do Poradni Rehabilitacyjnej (1300) lub Działu Fizjoterapii (1310) wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.

Rejestracja:
  1. osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 w punkcie Rejestracji mieszczącym się w holu głównym budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3
  2. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 pod nr (58) 555-76-05

U W A G A !

  • REJESTRACJA E-SKIEROWANIA: do zarejestrowania się wystarczy podanie kodu skierowania oraz PESEL-u pacjenta.

W wyznaczonym przy rejestracji terminie pacjent zgłasza się na wizytę do wskazanego gabinetu. Po wizycie lekarskiej lub fizjoterapeutycznej, celu zaplanowania terminów wykonania zabiegów, pacjent zgłasza się osobiście do punktu Planowania mieszczącego się w pokoju nr 13 czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:45.


13 sierpnia 2021