Poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych

Gabinety lekarskieGabinety lekarskie

Lekarze Poradni Rehabilitacyjnej dla Dorosłych przyjmują pacjentów według następujących harmonogramów:

lek. med. Teresa Adamowska-Puchała
Poniedziałek 9:30 – 14:35
Wtorek 10:00 – 14:00
Czwartek 12:00 – 13:30
15:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 13:00
dr n. med. Maria Michajłowska
Środa 10:00 – 15:00
Piątek 11:00 – 16:00
lek. med. Piotr Krella
Poniedziałek 9:30 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00
Środa 12:00 – 17:00
Czwartek 8:00 – 13:30
Piątek 9:00 – 14:00
lek. med. Maria Apati-Tóth
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 12:00 – 18:00
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 8:30 – 14:35
Piątek 9:00 – 14:00
lek. med. Agnieszka Adamczak-Buziak
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Czwartek 8:00 – 14:35

13 sierpnia 2021

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

DO PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA DOROSŁYCH

W Poradni Rehabilitacyjnej są diagnozowani i leczeni pacjenci z chorobami narządu ruchu o podłożu reumatycznym, ortopedycznym, neurologicznym i pourazowym oraz stosowana jest profilaktyka chorób narządu ruchu.
Konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej odbywają się w ramach kontraktu z NFZ.
Warunkiem przyjęcia do poradni jest posiadanie skierowania do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

  1. osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 w punkcie Rejestracji mieszczącym się w holu głównym budynku Zakładu Balneologicznego w Sopocie przy ul. Plac Zdrojowy 3
  2. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00 pod nr (58) 555-76-05

U W A G A !

  • REJESTRACJA E-SKIEROWANIA: w przypadku posiadania elektronicznego skierowania do rejestracji wystarczy podanie kodu skierowania oraz PESEL-u pacjenta.
  • REJESTRACJA SKIEROWANIA PAPIEROWEGO: w przypadku posiadania skierowania papierowego przy rejestracji telefonicznej należy DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ SKIEROWANIA W CIĄGU 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku zaplanowany termin musi zostać anulowany.
  • Zgodnie z wytycznymi NFZ w chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ SKIEROWANIE (wystawione z datą bieżącą lub wcześniejszą) w przeciwnym wypadku podczas weryfikacji dostarczonego skierowania papierowego wystawionego z datą późniejszą niż dzień rejestracji Świadczeniodawca musi anulować wcześniej zaplanowany termin i wyznaczyć nowy.

W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się do lekarza.

Pacjent ze zleceniem na zabiegi (ważne 30 dni od dnia wypisania)  zgłasza się osobiście do punktu Planowania mieszczącego się w pokoju nr 13 (Zakład Balneologiczny) czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:45


13 sierpnia 2021