Pomorskie Wspiera

Informacje dotyczące programu „Pomorskie Wspiera”Informacje dotyczące programu „Pomorskie Wspiera”

Samorząd Województwa Pomorskiego w trosce o zdrowie mieszkańców regionu rozpoczął realizację projektu pn.: „Pomorskie Wspiera”.


Ideą projektu jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom COVID-19, poprzez objęcie wsparciem mieszkańców województwa pomorskiego, którzy:
• przeszli zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy) oraz/lub,
• są szczególnie narażeni na ciężki przebieg choroby i jednocześnie są zagrożeni wykluczeniem społecznym, przede wszystkim: seniorów (po 60 r.ż.), osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. wspiera realizację projektu. Koordynatorem zadania jest Centrum Informacyjno-Koordynacyjne VOLONTARIUS, mieszczące się w Szpitalu Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o. o.


Dla uczestników projektu zapewniono kompleksowe wsparcie, w ramach którego istnieje możliwość:
• skorzystania ze wsparcia psychologicznego w formie teleporad;
• skorzystania z porad fizjoterapeutycznych realizowanych w domu pacjenta oraz w formie teleporad;
• otrzymania pomocy w codziennych czynnościach, świadczonej przez wolontariusza,
• skorzystania z profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom.


Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowany Indywidualny Plan Wsparcia, dostosowany do potrzeb uczestnika w zakresie liczby i rodzaju form wsparcia.

Do projektu można zgłosić się:
W głównym holu Zakładu Balneologicznego, Plac Zdrojowy 3, Sopot
telefoniczne: 502 091 316 w godz. 8.00 – 17.00
mailowo: pomorskiewspiera@pcrsopot.pl
strona internetowa: www.pcrsopot.pl


lub Centrum Informacyjno-Koordynacyjne VOLONTARIUS, mieszczące się w Szpitalu Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o. o.:
telefonicznie: w godzinach 7.30 – 15.00; nr tel. 58 686 0347 / 58 686 01 00
mailowo: cik@szpital-koscierzyna.pl
strona internetowa: www.cik-volontarius.pl


29 października 2021