Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – 23 Marca

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

DO OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ

SKIEROWANIE
W celu zarejestrowania pacjenta do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej wymagane jest posiadanie skierowania na oddział dziennej rehabilitacji wystawionego przez:

 1. lekarza oddziału:
  • urazowo-ortopedycznego
  • chirurgicznego
  • neurochirurgicznego
  • neurologicznego
  • reumatologicznego
  • chorób wewnętrznych
  • onkologicznego
  • urologicznego
  • ginekologicznego
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmunologicznej lub kardiologicznej
 2. lekarza poradni:
  • rehabilitacyjnej
  • urazowo-ortopedycznej
  • neurologicznej
  • reumatologicznej
 3. lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.
REJESTRACJA
W celu rejestracji do ośrodka należy zgłosić się z posiadanym skierowaniem od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 14:00:

telefonicznie pod nr (58) 343-36-03.
lub osobiście w Rejestracji mieszczącej się budynku Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (parter).
Rehabilitacja rozpoczyna się w dniu wizyty lekarskiej i trwa 15-20 dni zabiegowych.

U W A G A !

W chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ AKTUALNE SKIEROWANIE do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej (kod oddziału 2300) wystawione z datą bieżącą lub wcześniejszą – w przeciwnym wypadku termin zostanie anulowany.

LEKARZE PRZYJMUJĄCY
 • lek. med. Stefania Matuszewska
 • lek. med. Dariusz Mieczkowski
 • lek. med. Elżbieta Brzezik-Szafran
ZABIEGI
Kinezyterapia
 • Ćwiczenia indywidualne z terapeutą
 • Gimnastyka grupowa
 • Ćwiczenia w odciążeniu
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia równoważne

Fizykoterapia
 • Krioterapia miejscowa
 • Lampa sollux
 • Ultradźwięki
 • Laseroterapia
 • Pole magnetyczne
 • Masaż wibracyjny
 • Elektroterapia:
  • Galwanizacja
  • Jonoforeza
  • Diadynamik
  • Prądy interferencyjne
  • Prądy tens
  • Prądy Traberta

26 sierpnia 2021