Kontakt

Dane kontaktoweDane kontaktowe

CENTRALA
CENTRALA TELEFONICZNA(58) 555-75-20
FAX(58) 551-14-26
MAILsekretariat@pcrsopot.pl
ADMINISTRACJA
Sekretariat(58) 555-75-21
Dyrektor Finansowy(58) 555-75-30
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa(58) 555-75-65
Dział Księgowości(58) 555-75-32
Dział Kadr(58) 555-75-24
Dział Informatyki i Statystyki(58) 555-75-25 – Informatyka
(58) 555-75-31 – Statystyka
Dział Gospodarczo-Techniczny(58) 555-75-26 – Gospodarczy
(58) 555-75-27 – Techniczny
Dział Zamówień Publicznych(58) 555-75-28
ODDZIAŁ I REUMATOLOGICZNY - Układowych chorób tkanki łącznej dla dorosłych
Izba przyjęć(58) 555-75-50
Dyżurka pielęgniarek(58) 555-75-43
Pokój lekarski(58) 555-75-42
Kierownik oddziału(58) 555-75-41
Sekretarka medyczna(58) 555-75-46
fax(58) 555-75-41
ODDZIAŁ II REUMATOLOGICZNY - Spondyloartropatii zapalnych dla dorosłych
Izba przyjęć(58) 555-75-50
Dyżurka pielęgniarek(58) 555-75-73
Pokój lekarski(58) 555-75-72
Kierownik oddziału(58) 555-75-71
Sekretarka medyczna(58) 555-75-64
ODDZIAŁ III REUMATOLOGICZNY - Wczesnych zapaleń stawów i osteoporozy dla dorosłych
Izba przyjęć(58) 555-75-50
Dyżurka pielęgniarek(58) 555-75-83
Pokój lekarski(58) 555-75-82
Kierownik oddziału(58) 555-75-81
Sekretarka medyczna(58) 555-75-77
fax(58) 551-50-72
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI
Izba przyjęć(58) 343-36-17
Dyżurka pielęgniarek(58) 522-67-82
Pokój lekarski(58) 343-36-44
Kierownik oddziału(58) 343-36-40
ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ (DZIECIĘCEJ)
Izba przyjęć(58) 522-67-81
Dyżurka pielęgniarek(58) 522-67-82
Pokój lekarski(58) 522-67-83
Kierownik oddziału(58) 522-67-84
ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ (GERIATRYCZNEJ)
Izba przyjęć(58) 343-36-16
Pokój lekarski(58) 343-36-46
Kierownik oddziału(58) 343-36-42
ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
Izba przyjęć(58) 343-36-16
Kierownik oddziału(58) 343-36-60
PORADNIA GERIATRYCZNA
Poradnia geriatryczna(58) 343-36-02
CENTRUM OPIEKI GERIATRYCZNEJ - COG
Izba przyjęć(58) 343-36-16
Poradnia geriatryczna(58) 343-36-02
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej COG(58) 343-36-03
Pracownia TK, RTG i USG(58) 343-36-05
ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ
Rejestracja(58) 555-76-05
Planowanie zabiegów(58) 555-76-04
Sala gimnastyczna(58) 555-76-07
Kriokomora(58) 555-76-10
Basen(58) 555-76-18
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Pracownia RTG(58) 555-75-66
Pracownia USG(58) 555-75-66
Pracownia TK i RTG w COG(58) 343-36-32
Punkt badań laboratoryjnych(58) 555-76-08
Pracownia densytometryczna(58) 555-76-09
PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA
Rejestracja(58) 555-76-05
Planowanie zabiegów503 803 318
PORADNIE REUMATOLOGICZNE
Dla dorosłych(58) 555-75-55
Dla dzieci(58) 34-33-604
APTEKA
Kierownik apteki(58) 34-33-650
Apteka(58) 34-33-651
POZOSTAŁE
Inspektor Ochrony Danych(58) 555-75-90
iod@pcrsopot.pl
Pełnomocnik Praw Pacjenta(58) 522-67-90

13 sierpnia 2021

LokalizacjaLokalizacja

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 1-3
81-759 Sopot

 • Oddziały Reumatologiczne dla Dorosłych
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Reumatologiczna dla Dorosłych
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej
 • Pracownia RTG i USG
 • Pracownia Densytometryczna
 • Pracownia Kapilaroskopii
 • Administracja
Pokaż mapę obiektu

Dojazd komunikacją zbiorową:

LiniaPrzystanek
Autobusy ZKM Gdynia
144Chopina 03
185Chopina 03
187Grunwaldzka
187Grand Hotel
Autobusy ZTM Gdańsk
122Grunwaldzka
122Grand Hotel
Kolejka SKM
SOPOT

ul. 23 Marca 93
81-820 Sopot

 • Oddział Reumatologiczny dla Dzieci
 • Oddziały Rehabilitacji
 • Oddział Geriatryczny
 • Oddział Dzienny Psychogeriatryczny
 • Oddział POST-COVID
 • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Geriatryczna
 • Pracownia TK, RTG i USG

Dojazd komunikacją zbiorową:

LiniaPrzystanek
Autobusy ZKM GDYNIA
287Przylesie
Autobusy ZTM GDAŃSK
117Przylesie
143Przylesie
Kolejka SKM
SOPOT


13 sierpnia 2021