Nasi specjaliści

Kierownik Oddziału lek. med. Aleksandra Multan
Lekarze lek. med. Elżbieta Konkol-Szymik
  lek. med. Donata Licznerska-Chabior
  lek. med. Jarosław Marcinkiewicz
  lek. med. Bożena Pobłocka
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka Oddziałowa Beata Dolna
Zespół pielęgniarski Magdalena Bednarek
  Anna Chmielewska
  Elzbieta Czech
  Wioletta Frontczak
  Małgorzata Kaszorek
  Katarzyna Kosk-Wiśniewska
  Katarzyna Reglińska
  Ilona Robel
  Dorota Stoltmann-Konkel
  Natalya Svorovska
  Teresa Śpiewak
Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
  mgr farm. Hanna Kuźniar
  tech. farm. Grażyna Dzioba
Psycholog Jakub Bieńkowski
Dietetyk Anna Górnowicz-Nicpoń
Sekretarka medyczna Natalia Hoga

Data modyfikacji: 10 września 2019