Nasi specjaliści

Kierownik Oddziału lek. med. Małgorzata Boćkowska
Lekarze lek. med. Katarzyna Olszewska
  lek. med. Bożena Paczkowska
  lek. med. Danuta Serewko-Giełdzik
  lek. med. Dominika Zielińska
Zespół fizjoterapeutów Ewa Wąs
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka Oddziałowa Irena Jezierna
 Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
  mgr farm. Hanna Kuźniar
  tech. farm. Grażyna Dzioba
 Psycholog mgr Magdalena Bilicka-Siewert
Dietetyk Daria Miszewska
Sekretarka medyczna Bogumiła Kuhnke

 

Data modyfikacji: 19 kwietnia 2021