Nasi specjaliści

Kierownik Oddziału lek. med. Małgorzata Boćkowska
Lekarze lek. med. Katarzyna Olszewska
  lek. med. Bożena Paczkowska
  lek. med. Danuta Serewko-Giełdzik
  lek. med. Dominika Zielińska
Zespół fizjoterapeutów Ewa Wąs
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka Oddziałowa Irena Jezierna
Zespół pielęgniarski Marzena Brożek
  Izabela Czerny-Jaworska
  Honorata Karda
  Iwona Magdzińska
  Dorota Nowak
  Ewa Pestka
  Magdalena Radelska
  Monika Rózga
  Katarzyna Żuchowska
 Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
  mgr farm. Hanna Kuźniar
  tech. farm. Grażyna Dzioba
 Psycholog mgr Magdalena Bilicka-Siewert
Dietetyk Daria Miszewska
Sekretarka medyczna Bogumiła Kuhnke

 

Data modyfikacji: 7 sierpnia 2020