Szkoła

Na terenie Szpitala działa szkoła, która od 1 września 2017 roku nosić będzie następującą nazwę:
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 11 DLA UCZNIÓW PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
Szkoła pracuje przez cały rok , siedem dni w tygodniu.

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkole prowadzi się klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 4 dla Uczniów Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Ruchowo

Siedziba: 81-820 Sopot ul.23 Marca 93
tel.: 58 5550623
email: zss4@sopot.pl
www: zss4sopot.blogspot.com

Organ prowadzący: Powiat Sopot

 • 1. Szkoła jest placówką publiczną i nauka w tej szkole jest obowiązkowa.
  2. Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze są integralną częścią szkoły.
  3. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze dostosowane są do możliwości wysiłkowych ucznia.
  4. Ucznia do szkoły zapisują rodzice(opiekunowie prawni), bezpośrednio po przyjęciu dziecka na oddział szpitalny.
  5. W trakcie przyjmowania uczeń zostanie poinformowany o organizacji życia szkoły, ocenianiu i regulaminie ucznia.
  6. W dniu wyjazdu uczeń otrzyma zaświadczenie o uzyskanych ocenach szkolnych i zachowaniu.
  7. Uczeń powinien zabrać do szpitala własne podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i przybory szkolne.
  8. W ramach zajęć wychowawczych wychodzimy na spacery , należy zabrać ze sobą odpowiednie ubrania.
  9. Polecamy naszą bibliotekę i „Czytelnię uśmiechu”.

  Wiemy , że pobyt w szpitalu jest trudną sytuacją, dlatego nasza szkoła ma charakter terapeutyczny.

Data modyfikacji: 25 lipca 2017