Nasi specjaliści

Tytuł spojlera
Kierownik Oddziałuprof. dr n. med. Piotr Łuczkiwiecz
Lekarzelek. med. Krzysztof Krysiak
dr n. med. Adam Lorczyński
lek. med. Paweł Rucin
dr n. med. Witold Zarzycki
Dyrektor ds. Pielęgniarstwamgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznegomgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka koordynująca prace bloku operacyjnegomgr Anna Rogozińska
Farmaceucimgr farm. Justyna Kaliszan
mgr farm. Hanna Kuźniar
tech. farm. Grażyna Dzioba