Księgowa / Księgowy

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisku
KSIĘGOWEJ / KSIĘGOWEGO

Szczegóły oferty
Osoba pełniąca to stanowisko realizować będzie następujące zadania:
 • Przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dokumentów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującymi w firmie przepisami,
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • Prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Archiwizacja i segregowanie dokumentów księgowych
 • Udział w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych zgodnie z  ustawą o rachunkowości,
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • Kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi  (US, GUS, UM i inne),
 • Współpraca z innymi działami w zakresie księgowości i finansów,

Wymagania:
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
 • Wykształcenie min średnie kierunkowe,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych,
 • Biegłość w posługiwaniu się systemami informatycznymi oraz obsługa pakietu MS Office,
 • Dobra organizacja pracy, wysokie zdolności interpersonalne umożliwiające budowanie pozytywnych relacji ze współpracownikami,
 • Terminowość, rzetelność i skrupulatność,
 • Samodzielność oraz proaktywność w działaniu,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.

W zamian oferujemy:
 • Umowę o pracę,
 • Realny wpływ na funkcjonowanie i rozwój działu,
 • Przyjazną, niekorporacyjną atmosferę i zgrany zespół,
 • Szkolenia.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres: kadry@pcrsopot.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3  w celu rekrutacji na stanowisko Księgowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

status rekrutacji: zakończona