Konserwator

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku
KONSERWATOR

Szczegóły oferty

Oczekujemy:

– wykształcenia minimum zawodowego technicznego
– doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
– samodzielności i odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań

Zakres stanowiska pracy:

  • wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach medycznych, elektrycznych, mechanicznych i energetycznych oraz prac z zakresu konserwacji w zakresie ustalonym przez służby dozoru technicznego przy użyciu powierzonych w tym celu materiałów
  • wykonywanie prac hydraulicznych, w szczególności utrzymywanie w sprawności technicznej instalacji CO, CWU oraz kanalizacyjnej
  • wykonywanie różnego rodzaju czynności konserwatorskich, napraw sprzętu i urządzeń oraz współpraca z pracownikami PCR w tym zakresie
  • niezwłoczne zawiadamianie Inspektora ds. utrzymania ruchu o wszelkich poważniejszych uszkodzeniach i awariach na terenie PCR
  • dostarczanie butli z azotem ciekłym do gabinetu krioterapeutycznego, butli z dwutlenkiem węgla i kontrola ich napełnienia
  • dbałość o porządek w pomieszczeniach Działu Gospodarczo-Technicznego
  • dołożenie należytych starań, aby prace wykonywać z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP, szczegółowych instrukcji stanowiskowych, instrukcji eksploatacji oraz postanowień dokumentacji techniczno-ruchowej
  • drobne prace gospodarcze polegające na rozładunku i rozwożeniu towaru na terenie obiektów COG
  • zapewnienie porządków i czystości na terenie COG polegające na sprzątaniu odśnieżaniu ciągów komunikacyjnych wokół obiektów COG
  • drobne prace pielęgnacyjne terenów zielonych przy obiektach COG polegających na plewieniu ogrodu i koszeniu traw

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
– możliwość rozwoju w strukturach firmy
– możliwość szkoleńOsoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres: kadry@pcrsopot.pl
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3  w celu rekrutacji na stanowisko Konserwatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

status rekrutacji: zakończona