Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Oferty pracy Inżynier ds. aparatury i sprzętu medycznego

Inżynier ds. aparatury i sprzętu medycznego

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko
w Sopocie Sp. z o.o.
poszukuje kandydata na stanowisko:

Inżynier ds. aparatury i sprzętu medycznego
Miejsce pracy: Sopot

Szczegóły oferty

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

 • zarządzanie i nadzór merytoryczny nad sprzętem i aparaturą medyczną,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących umów serwisowych sprzętu i aparatury medycznej w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • współpraca z działami PCR Sopot w zakresie merytorycznym i proceduralnym dokonywania zakupów w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie dokumentacji serwisowej sprzętu i aparatury medycznej,
 • planowanie harmonogramów przeglądów sprzętu i aparatury medycznej,
 • współpraca z firmami serwisującymi sprzęt i aparaturę medyczną oraz organizacja ich przeglądów,
 • udział w procedurach dostawy, odbioru i uruchomienia sprzętu i aparatury medycznej oraz szkoleniach z obsługi sprzętu,
 • zlecanie niezbędnych napraw i prac konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej,
 • nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu i aparatury medycznej,
 • współpraca z poszczególnymi działami PCR w celu należytego wywiązania się z powierzonych obowiązków,

Oczekujemy:

 • minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • umiejętności rozwiązywania problemów technicznych,
 • skrupulatności i dokładności,
 • samodzielności i odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju w strukturach firmy,
 • możliwość szkoleń.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na adres: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

status rekrutacji: zakończona