Farmaceuta

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisku
FARMACEUTA
DO  APTEKI  SZPITALNEJ

Szczegóły oferty

Wymagania formalne:

 1. Ukończone studia wyższe na Wydziale Farmacji z tytułem zawodowym Magistra Farmacji,
 2. Ważne aktualnie Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty,

Niezbędne predyspozycje:

 1. Umiejętność pracy w zespole,    
 2. Odpowiedzialność, empatia   
 3. Otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe,

Dodatkowe atuty:

 1. Dyplom Specjalisty Farmacji Szpitalnej, Aptecznej lub Klinicznej,
 2. Dyplomy ukończenia studiów podyplomowych,
 3. Znajomość obsługi pakietu biurowego ( Word i Exel ) w zakresie podstawowym.

Zakres obowiązków, uprawnień  i odpowiedzialności:

 1. Sporządzanie leków w  aptece  oraz kontrola ich  jakości i dystrybucji (w tym leków biologicznych w pracowni leku jałowego),
 2. Dystrybucja produktów leczniczych i wyrobów medycznych na oddziały szpitalne.
 3. Kontrola jakości i warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 4. Organizacja pracy zgodnie z obowiązującym prawem farmaceutycznym i standardami firmy.
 5. Udzielanie rzetelnej informacji o leku pracownikom szpitala.
 6. prowadzenie kontroli apteczek oddziałowych w zakresie prawidłowego przechowywania leków, stanu zapasu, terminów ważności leków,
 7. Nadzór nad dokumentacją niezbędną do pracy w aptece,
 8. Uczestniczenie w opracowywaniu postępowań przetargowych na leki, wyroby medyczne, jednorazowy asortyment.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres: kadry@pcrsopot.pl
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3  w celu rekrutacji na stanowisko Farmaceuta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

status rekrutacji: zakończona