Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/8/21

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/8/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w zakresie rehabilitacji.

2021.06.17
Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.06.29
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)