Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/6/21

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/6/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w zakresie rehabilitacji i geriatrii w podziale na 2 części ofertowe.

2021.05.19
– Ogłoszenie
– Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.05.31
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)