Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-19-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-19-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

2023.11.10
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.11.23
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).