Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych – znak K-12-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych – znak K-12-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych.

2023.05.10
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.05.16
– Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWKO

2023.05.17
– Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWKO

2023.05.26
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)