Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich porad reumatologicznych oraz opisywanie przez lekarza badań densytometrycznych – znak K-9-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich porad reumatologicznych oraz opisywanie przez lekarza badań densytometrycznych – znak K-9-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich porad reumatologicznych oraz opisywanie przez lekarza badań densytometrycznych:

2022.06.29
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.07.12
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)