Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-7-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-7-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych.

2024.03.25
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
– Załączniki edytowalne

2024.03.28
– Modyfikacja SWKO

2024.04.04
– Przesunięcie terminu składania ofert

2024.04.08
– Wyjaśnienie i modyfikacja SWKO

2024.04.11
– Wyjaśnienie treści SWKO
– SWKO – zmiany (wersja edytowalna)

2024.04.19
– Przesunięcie rozstrzygnięcia

2024.04.23
– Informacja o odwołaniu konkursu

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).