Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych reumatologicznych – znak K-8-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych reumatologicznych – znak K-8-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych reumatologicznych.

2023.03.13
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.03.22
– Informacja o modyfikacji i przesunięciu składania ofert

2023.03.31
– Przesunięcie rozstrzygnięcia

2023.04.03
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)