Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych reumatologicznych – znak K-14-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych reumatologicznych – znak K-14-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych reumatologicznych.

2023.07.12
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.07.24
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).