Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach komercyjnej działalności – znak K-17-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach komercyjnej działalności – znak K-17-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach komercyjnej działalności PCR Sopot.

2022.12.05
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.12.19
Przesunięcie terminu wyboru

2022.12.22
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).