Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach komercyjnej działalności PCR Sopot – znak K-1-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach komercyjnej działalności PCR Sopot – znak K-1-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii w ramach komercyjnej działalności PCR Sopot.

2023.01.04
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.01.18
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).