Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny kardiologii – znak K-12-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny kardiologii – znak K-12-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny kardiologii dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w ramach Programu „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” na rzecz pacjentów Programu w podziale na dwie części ofertowe.

2022.08.11
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.08.24
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).