Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii – znak K-3-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii – znak K-3-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii:

2022.01.13
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.01.26
– Przesunięcie terminu

2022.01.31
– Przesunięcie terminu

2022.02.04
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)