Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii w ramach komercyjnej działalności – znak K-16-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii w ramach komercyjnej działalności – znak K-16-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii w ramach komercyjnej działalności PCR Sopot.

2022.11.16
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.11.24
Odwołanie konkursu

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).