Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii dla PCR Sopot – znak K-3-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii dla PCR Sopot – znak K-3-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii dla PCR Sopot.

2023.01.25
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.02.06
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)