Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy reumatologów – znak K-16-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy reumatologów – znak K-16-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy reumatologów.

2024.06.10
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
– Załączniki edytowalne

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2024.799 ).