Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ortopedów- znak K-2-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ortopedów- znak K-2-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ortopedów.

2024.01.04
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.01.19
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).