Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy anestezjologów – znak K-18-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy anestezjologów – znak K-18-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy anestezjologów.

2023.10.10
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.10.23
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).