Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z dziedziny psychiatrii – znak K-13-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z dziedziny psychiatrii – znak K-13-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z dziedziny psychiatrii.

2022.08.11
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.08.31
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).