Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii – znak K-10-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii – znak K-10-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii.

2023.04.05
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.04.19
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)