Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny ortopedii – znak K-4-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny ortopedii – znak K-4-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny ortopedii:

2022.01.26
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.02.07
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)