Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę reumatologa – znak K-11-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę reumatologa – znak K-11-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę reumatologa

2022.07.28
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.08.09
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).