Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza reumatologa oraz opisywanie badań densytometrycznych – znak K-17-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza reumatologa oraz opisywanie badań densytometrycznych – znak K-17-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza reumatologa oraz opisywanie badań densytometrycznych.

2024.07.10
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2024.799 ).