Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-15-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-15-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich.

2024.06.10
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
– Załączniki edytowalne

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2024.799 ).