Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza radiologa – znak K-10-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza radiologa – znak K-10-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza radiologa

2022.07.28
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.08.10
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633).