Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza geriatrę – znak K-3-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza geriatrę – znak K-3-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza geriatrę.

2024.01.11
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.01.24
– informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).