Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-8-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K-8-22

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich:

2022.04.06
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2022.04.20
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)