Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/13/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/13/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w podziale na 2 części:
1) w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
2) w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

2021.09.22
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2021.10.05
– Przesunięcie terminu

2021.10.05
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)