Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/12/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/12/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego.

2021.09.15
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2021.09.28
– Informacja o unieważnieniu

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)