Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/11/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich – znak K/11/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w podziale na 2 części:

  • w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
  • w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

2021.08.25
Ogłoszenie
– Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.09.06
Przesunięcie terminu

2021.09.09
Przesunięcie terminu

2021.09.10
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)