Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychprzez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii dla PCR Sopot – znak K-2-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychprzez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii dla PCR Sopot – znak K-2-23

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychprzez lekarzy specjalistów z dziedziny ortopedii dla PCR Sopot.

2023.01.11
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2023.01.24
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2022.633)